Stop Jadi Kreator Berjiwa Budak!

Aku dan Andy Wijaya, Boss Bumilangit Entertainment Corpora

Untuk pertama kalinya, kedua