Hadiah Istimewa untuk Pengkritik Imam al-Ghazali

Oleh: Azzam Habibullah — Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali atau Imam al-Ghazali, ialah salah satu Ulama yang ajaran dan karyanya kerap disalahartikan oleh sebagian orang. Kendati banyak Ulama yang menobatkannya sebagai pembaharu abad ke-5 Hijriyah (mujaddid al-mi’ah al-khamisah), ia justeru dikambinghitamkan oleh pihak lain atas jatuhnya peradaban Islam di era Perang Salib. Read More